امروز: دوشنبه 22 مهر 1398 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

راههای ارتباط با اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز:

تلفاکس:33300043-041

تلفن: 31966498-041

تبریز- ضلع شرقی اتوبان پاسداران- ساختمان اداری- طبقه چهار- اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی واحدتبریز