امروز: شنبه 3 آبان 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

راههای ارتباط با اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز:

تلفاکس:33300043-041

تلفن: 31966498-041

تلفنخانه: 31966000 -041

تبریز- ضلع شرقی اتوبان پاسداران- ساختمان اداری- طبقه چهار- اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی واحدتبریز