امروز: دوشنبه 31 شهریور 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

مسئول رسیدگی به شکایات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز منصوب شد

تاریخ خبر: یکشنبه 18 مهر 1395 - 12:04
تعداد بازدید: 376
طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، مسئول رسیدگی به شکایات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز معرفی و منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دکتر سید جواد انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی طی حکمی ناصر فاضل مدیر امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز را با حفظ سمت به عنوان مسئول رسیدگی به شکایات دانشجویان این واحد معرفی و منصوب نمود.

ناصر فاضل دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی بوده و پنج مقاله علمی پژوهشی وسه مقاله ارائه شده در کنفرانسهای ملی را در کارنامه علمی پژوهشی خود دارا می باشد.

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل تعاونی مسکن کارکنان، رئیس اداره دبیرخانه، رئیس اداره بایگانی، رئیس اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات، مشاور رئیس دانشگاه و مدیر امور شاهد و ایثارگر، مسئول هیأت انصارالحسین ونماینده رئیس دانشگاه در کمیته انضباطی برخی از مسئولیت های اجرایی وی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز می باشد.