امروز: سه شنبه 4 آذر 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

کسب سه مقام برتر مسابقات استانی شطرنج  توسط دانشجویان خواهر  دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

تاریخ خبر: شنبه 15 آبان 1395 - 12:04
تعداد بازدید: 298
مسابقات استانی شطرنج دانشجویان خواهر دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی با کسب سه مقام برتر توسط واحد تبریز به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی تبریز، دانشجویان دختر این دانشگاه سه مقام اول تا سومی مسابقات شطرنج خواهر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص دادند.

طبق گزارش، آیلار لطفی، سمیرا قربانی و میترا عظیمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به ترتیب مقام اول تا سوم مسابقات شطرنج استان را به خود اختصاص داند.

مربی گری تیم شطرنج خواهر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برعهده شیرین روا و سرپرستی آن با رقیه جلوسیان بود.