امروز: چهارشنبه 1 خرداد 1398 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پژوهشگر برتر استانی شد

تاریخ خبر: سه شنبه 23 آذر 1395 - 09:13
تعداد بازدید: 272
دکتر شهرام حنیفیان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشگر برتر استان آذربایجان شرقی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دکتر شهرام حنیفیان عضو هیأت علمی این دانشگاه در گروه عمده علمی دامپزشکی به عنوان پژوهشگر برتر استان آذربایجان شرقی انتخاب شد و مورد قدردانی استاندار آذربایجان شرقی قرار گرفت.

دکتر حنیفیان، رئیس اداره علم و علم سنجی و عضو هیأت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز است وانتشار 25 مقاله WOS وعلمی- پژوهشی، ارائه 22 مقاله در همایش های داخلی و بین المللی، مجری پنج طرح تحقیقاتی دانشگاهی،چهار طرح برون دانشگاهی خاتمه یافته و تألیف یک جلد کتاب را در کارنامه علمی پژوهشی خود داراست.

همچنین، عضو هیأت تحریریه و مدیر داخلی نشریه علمی بهداشت مواد غذایی، پژوهشگر برتر واحد تبریز در سال94 وبرگزیده جشنواره کشوری فرهیختگان در سال 95 از سایر افتخارات وی است.