امروز: شنبه 4 خرداد 1398 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

هیأت علمی واحدتبریز به عضویت هیأت مدیره کانون کارشناسان دادگستری انتخاب شد

تاریخ خبر: چهارشنبه 8 دی 1395 - 14:08
تعداد بازدید: 189
صمد دربندی عضو هیأت علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با احراز رأی اول به عضویت هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی واحد تبریز، به همراه صمد دربندی، سیامک ساعدی نیز که از اعضای هیأت علمی گروه کشاورزی واحد تبریز بوده، به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره این کانون انتخاب شد.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نزدیک به 900 عضو دارد که در این انتخابات بیش از 40 نفر کاندیدای هیأت مدیره، بازرسی و دادستان شده بودند که از بین آنها 5 نفر به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ، دو نفر عضو علی البدل هیأت مدیره، دو نفر بازرس و یک نفر به عنوان دادستان انتخاب شدند که از بین دو نفر از آنها عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز می باشند.