امروز: پنجشنبه 12 تیر 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

کارمندان واحد تبریز مورد غربالگری پزشکی قرار گرفتند

تاریخ خبر: چهارشنبه 22 دی 1395 - 14:32
تعداد بازدید: 383
دکتر بابک ابری اقدم رئیس بیمارستان زکریا دانشگاه آزاد اسلامی تبریزگفت: آزمایشات غربالگری کارمندان واحد تبریز شروع شده است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دکتر ابری افزود: تا کنون 18 نفر از دانشکده علوم پزشکی، 59 نفر از دانشکده های دامپزشکی و کشاورزی و 72 نفر از بیمارستان زکریا دانشگاه آزاد اسلامی تبریزنمونه گیری خون و آزمایش به عمل آمده است.

وی با اشاره به نتایج آزمایشات گفت: از نظر آزمایش اوره، اسید اوریک و کراتینین کلیه همکاران در حد نرمال بوده و در سایر آزمایشات نیاز به آموزش، درمان یا پی گیری داشته اند.

وی تصریح کرد:کارمندان شاغل در دانشکده های مجتمع آموزشی شماره یک و همچنین ساختمان اداری طی روزهای آینده غربالگری خواهند شد.