امروز: چهارشنبه 1 خرداد 1398 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

مقاله دانشجوی واحد تبریز در کنفرانس ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی برتر شد

تاریخ خبر: یکشنبه 21 خرداد 1396 - 10:29
تعداد بازدید: 164
مقاله دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با عنوان ارتباط بین ذهن‌آگاهی ورزشی با اضطراب رقابتی حالتی ورزشکاران در چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان به صورت سخنرانی ارائه و به عنوان مقاله برتر معرفی شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی واحد تبریز آرمین آراسته با بیان اینکه روش پژوهشی حاضر از نوع مطالعات توصیفی، همبستگی بوده است، اظهار کرد: «هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ذهن آگاهی ورزشی با اضطراب رقابتی حالتی ورزشکاران بود.»

وی ادامه داد: «۴۰ ورزشکار حرفه ای شاغل در لیگ های معتبر کشور از رشته های فوتسال، هندبال، بسکتبال، فوتبال شهر تبریز در این تحقیق شرکت کردند و برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی «رگرسیون» استفاده شد.»

آراسته افزود: «یافته ها نشان داد که بین ابعاد مختلف آگاهی، عدم قضاوت و تمرکز مجدد ذهن آگاهی ورزشی با اضطراب رقابتی حالتی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. علاوه بر آن تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد مختلف ذهن آگاهی ورزشی قادر به پیش بینی اضطراب رقابتی حالتی ورزشکاران هستند.»

آرمین آراسته فرزند آزاده و جانباز 35 درصد و دانشجوی ورودی 93 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در مقطع کارشناسی رشته علوم ورزشی تحصیل می‌کند.

توضیح اینکه مقاله مذکور با همکاری پویا بیابانی و رقیه صمدی و با استاد راهنمایی دکتر میرحمید صالحیان تنظیم شده است.