امروز: شنبه 4 خرداد 1398 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

انتشار سی و چهارمین شماره از مجله مطالعات جامعه شناسی دانشگاه آزاداسلامی تبریز

تاریخ خبر: سه شنبه 23 خرداد 1396 - 14:08
تعداد بازدید: 179
سی و چهارمین شماره مجله علمی و پژوهشی مطالعات جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در خردادماه سالجاری منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی واحد تبریز، در این شماره از این مجله مقاله هایی با عناوین: تدوین مدل مفهومی حاصل از تلفیق دانش بومی و نوین با استفاده از نظریه بنیانی در احیاء، حفظ، نگهداری و بهره‌برداری از منابع طبیعی با رویکرد پساتوسعه (مورد مطالعه: ایل ممسنی استان فارس)/ رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین با آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر رشت/ تبیین سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس بر اساس فرسودگی شغلی و استرس شغلی آنان در مناطق آموزش و پرورش شهرستان‌های خوی و چایپاره/ مقایسه نگرش کارکنان و زندانیان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی/ طراحی مدل بومی مدیریت ارتباطات بحران در شهر تهران/ بررسی رضایت از زندگی زناشویی در میان زوجین دارای سبک‌های سنتی و مدرن و عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با آن در شهر میاندوآب/ بررسی ارتباط بین تبلیغات رسانه‌ای با ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان فروشگاه‌های ورزشی شهر تبریز/ مطالعه رابطه بین میزان هوش فرهنگی با انتخاب ژانر فیلم‌های سینمایی در بین دانشجویان کارشناسی‌ارشد علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز درج شده است.

 مجوز انتشارمجله مطالعات جامعه شناسی از سوی کمسیون بررسی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده و به استناد رای هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارای درجه علمی -  پژوهشی شناخته شده است.

صاحب امتیاز این نشریه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بوده و دکتر محمود علمی و دکتر حسین بنی فاطمه مدیر مسئول و سردبیر آن می باشند.

علاقمندان جهت دریافت فایل مجله، کسب اطلاعات تکمیلی  و مکاتبه به سایت  http://jss.iaut.ac.ir مراجعه نمایند.