امروز: جمعه 30 شهریور 1397 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز منتشر کرد: فصلنامه های آموزش و ارزشیابی ، مطالعات جامعه شناسی و مدیریت بهره وری

تاریخ خبر: سه شنبه 4 مهر 1396 - 14:14
تعداد بازدید: 136
سه فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با عناوین آموزش و ارزیابی ، مطالعات جامعه شناسی و مدیریت بهره وری ویژه سه ماهه دوم سال جاری منتشر شدند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی واحد تبریز ، ساختار عاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی مقیاس خشونت معلم، تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی در درس فیزیک، نقش شایستگی های حرفه ای دبیران ریاضی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان مدارس عادی و خاص، پیش بینی کیفیت زندگی کاری معلمان زن براساس تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی برخی از عناوین مجله آموزش و ارزیابی است.

 و استقرار فلسفه مدیریت کیفیت جامع نرم بر اساس الگوی APQC ارائه مدل ساختاری، ارتقای بهره وری زنجیره تامین با بکارگیری نظریه شکست ناپذیری، نقش تکنولوژی پیشرفته تولید در توسعه بهره وری در صنایع کوچک و متوسط، تحلیل موانع توسعه بهره وری در اداره کل واگن های راه آهن جمهوری اسلامی ایران براساس تحلیل شاخص های بهره وری، بررسی رابطه بین مهارت مدیریتی و اثربخشی گروهی، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص های بهبود فضای کسب وکار کشورها بعضی از عناوین فصلنامه مدیریت بهره وری می باشد.

نقش عوامل خانوادگی و اجتماعی در بازگشت زندانیان به زندان، جهانی شدن ارتباطات و تحول در مفهوم دیپلماسی ، مطالعه میزان گرایش سرپرستان خانوار مناطق ده گانه شهرداری تبریز به گردشگری و رابطه آن با متغیرهای رسانه های جمعی، بررسی نقش تعاملی پاسخگویی و کنترل اداراک شده بر عملکرد شغلی کارکنان شهرداری تبریز، بررسی رابطه سرمایه فرهنگی با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز برخی از عناوین مطالب  این شماره مجله مطالعات جامعه شناسی است.

 

 

درجه علمی و پژوهشی مجلات آموزش و ارزشیابی و مدیریت بهره وری از وزارت علوم و درجه علمی مجله مطالعات جامعه شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی اخذ شده است.