امروز: چهارشنبه 1 خرداد 1398 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

در همایش زنان و پیشرفت جامع مطرح شد بحران جراحی‌های زیبایی در کشور

تاریخ خبر: شنبه 20 آبان 1396 - 11:09
تعداد بازدید: 130
استادیار دانشگاه الزهرا (س) گفت: کشورمان با بحران جراحی‌های زیبایی مواجه است و این امر ناشی از عدم شناخت و آگاهی زنان از جایگاه اصیل و حقیقی خود است.

به گزارش روابط عمومی واحد تبریز، دکتر مریم صف‌آرا در همایش ملی زنان و پیشرفت جامع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اظهار کرد: «با نگاهی آسیب شناسانه به وضعیت حاضر زنان ایران در دو مقوله هویت و منزلت دینی در می یابیم که باورهای شناختی زنان نسبت به فردیت و نیز جایگاه حقیقی و منزلت انسانی - اجتماعی شان در مقیاس جهانی نه تنها رشد نکرده که در حال رکود باقی مانده و گاهی دچار پسرفت هم شده است.»

وی افزود: «علی رغم موفقیت هایی که زن امروز ایرانی به حیث علمی و اجتماعی کسب کرده و توانسته است در این دو موضوع به پیشرفت نسبتا غنی در مقایسه با گذشته دست یابد، اما هنوز در حرکت ها و مسیرهای خاصی نه تنها گوی سبقت را پیش نبرده است که حتی وضعیت قابل تاملی را موجب شده است.»

صف آرا ادامه داد: «رشد شغلی و تحصیلی زنان ایرانی متأسفانه با میزان پایداری‌خانواده، سن ازدواج، فرزندآوری و فرزندپروری رابطه معکوسی پیدا کرده و این درحالی است که زنان مسلمان و نیز غیر مسلمان سایر کشورها در این مقوله بسیار جلوتر از زنان ما هستند. برای زنان سایر کشورها فرزندآوری نه تنها در تضاد و تعارض با پیشرفت شغلی و اجتماعی نیست، بلکه در اولویت رسیدگی قرار دارد.»

استادیار دانشگاه الزهرا(س) افزود: «توانمندسازی زنان در علم و فناوری، یک نگاه تک بعدی به این جنس محسوب می شود. نگاهی که شاخصه های مهم وجودی و نقش های کلیدی زن را مورد بی توجهی قرار می دهد. بنابراین هنگامی که دنبال پیاده سازی موضوع مدیریت زنان هستیم، باید نگاه جامع و کل نگر داشته باشیم تا بتوان به نتایجی دست یافت که باعث ارتقای جایگاه اساسی و سازنده زن در خانواده و جامعه شود و شخصیت متعادل و متعالی زن را در همه بسترها به ظهور رساند.»

صف آرا با تاکید بر ضرورت اجرای برنامه هایی در راستای توانمندسازی زنان گفت: «ارتقای دانش زنان باید از همه ابعاد بررسی شود. هنگامی که یک زن چند نقش مختلف را بر عهده دارد و باید توأمان در حیطه همسرداری، تربیت فرزند و وظایف شغلی ایفای نقش کند، سیاست گذاری و برنامه ریزی ها در جهت ارتقای دانش و توانمندی این قشر نیز باید با توجه به نقش های چندگانه اش بصورت موازی صورت پذیرد.»

وی نگاه تک بعدی به نقش زنان و تمرکز بر رشد توانمندی به نفع نظام سرمایه داری را تخریب جایگاه و منزلت حقیقی و اختلال وضعیت اجتماعی زن دانست و گفت: با توجه به ظرفیت هایی که در ایران وجود دارد و نیز نگاه رشدیافته، سازنده و جامع نگر برخی از اساتید جامعه دانشگاهی ایران، می توان وضعیتی فراهم کرد تا از این طریق بتوان احیاگر جایگاه حقیقی زن با تاکید بر طراحی خلقت بوده و به الگوسازی از چهره بی بدیل حضرت زهرا (س) و دیگر زنان اسوه عالم وجود، پرداخت.»

همایش ملی زنان و پیشرفت جامع به همت شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان در سالن شهریار واحد تبریز در حال برگزاری است.