امروز: دوشنبه 31 شهریور 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دکتر رهایی: اجرای طرح آمایش آموزش عالی بر اساس نیازهای منطقه‌ای و امکانات

تاریخ خبر: چهارشنبه 4 بهمن 1396 - 11:46
تعداد بازدید: 305
معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اجرای طرح آمایش آموزش عالی و مهندسی مجدد، ساماندهی رشته‌ها و اعضای هیأت علمی متناسب با نیازهای منطقه‌ای، امکانات و میزان تقاضای استان‌ها صورت می گیرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی واحد تبریز دکتر علیرضا رهایی در حاشیه برگزاری اجلاس مشترک دانشگاه‌های آزاد اسلامی شمالغرب کشور اظهار کرد: «در فرآیند اجرای طرح آمایش آموزش عالی بر اساس قابلیت‌های هر استان رشته های موجود را از نظر میزان تقاضا، شرایط وجود رشته و کادر هیأت علمی ارزیابی می‌کنیم تا بتوانیم با مهندسی رشته ها از یک سری رشته ها که تقاضا دارد و از نظر هیأت علمی هم از وضعیت مطلوبی برخوردار است، حمایت کنیم.»

وی افزود: «بحث مهندسی رشته‌ها، ایجاد یک سری رشته جدید و مجموعه بین رشته ای در تحصیلات تکمیلی و رشته‌های مهارتی در کاردانی و کاردانی به کارشناسی را به دنبال خواهد داشت. ساماندهی اعضای هیأت علمی موجود که به دنبال آن جذب اعضای هیأت علمی جدید را به همراه خواهد داشت عامل پشتیبان برای ارتقای کیفیت مطرح شده است.»

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه نیاز مناطق مختلف کشور مبنای طرح توسعه رشته هاست افزود: «اصل بحث بر این است مزیت‌های نسبی استانها را بررسی و مقایسه کرده و سعی کنیم رشته‌های جدید با توجه به مزیت ها و نیازهای منطقه ای شکل بگیرد که با اجرای طرح آمایش آموزش عالی پیش بینی می شود شرایط اشتغال برای دانش‌آموختگان ایجاد و وضعیت مطلوبی داشته باشند.»

وی با بیان اینکه موضوع آمایش از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است گفت: «سامانه جامع آمایش و بازمهندسی رشته‌های تحصیلی دانشگاه راه‌اندازی و کمیته راهبردی آمایش آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی فعال شده است. با برگزارکردن جلسات در مناطق مختلف، نظام آمایشی و ملزومات آن را با رؤسای واحدها بررسی می کنیم تا زمینه برای پیاده کردن طرح را فراهم کنیم.»

رهایی با توجه به وضعیت دانشگاه پیام نور و جامع علمی و کاربردی گفت: «این دو دانشگاه در یک مقطع زمانی خارج از اهداف تاسیس خود حرکت کردند. توسعه ای بی‌رویه در سطح تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور انجام گرفت و همینطور یک سری رشته های غیر مهارتی در دانشگاه جامع علمی و کاربردی ایجاد شد.»

وی ادامه داد: «در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری یک سری سیاست های منطقی در جهت رسیدگی به وضع این دو دانشگاه دنبال می شود که به سمت اهداف تأسیس خود برگردند. سعی بر این است در این راستا رشته‌های دانشگاه جامع علمی و کاربردی صرفاً مهارتی و در سطح کاردانی و کاردانی به کارشناسی مطرح شوند.»

رهایی گفت: «دانشگاه پیام نور هم آن مجموعه رشته‌هایی که می تواند مشمول آموزش از راه دور باشد را ارائه کند و ارائه رشته‌های کلاسیک در دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی انجام شود.»

 

وی ابراز امیدواری کرد: با این مسیر ساماندهی که برای این دو مجموعه طی می شود شاهد ارتقای کیفیت آموزشی هم در دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی داشته باشیم.