امروز: چهارشنبه 26 تیر 1398 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی: فرهنگ نمی‌تواند بر ملت دیکته شود

تاریخ خبر: شنبه 12 اسفند 1396 - 08:26
تعداد بازدید: 129
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی گفت: فرهنگ موضوعی نیست که چند نفر بتوانند به راحتی از بالا آن را بر ملت دیکته کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی واحد تبریز، دکتر عزیز جوانپور در نشست اعضای کانون فرهنگی رسانه ای اوج با تأکید بر اینکه دانشگاه متعلق به دانشجویان است، گفت: باید امکان فرصت فعالیت دانشجویان در دانشگاه آزاد فراهم شود، دانشگاه آزاد اسلامی بستر فعالیت دانشجویان را فراهم کرده است تا در همه عرصه ها با سلایق مختلف فعالیت کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با تأکید بر اینکه برخی دانشگاه آزاد را تهدید می کنند، گفت: برخی از افراد مواردی به دور از انصاف از دانشگاه آزاد در بیرون از دانشگاه مطرح می کنند و این دانشجویان دانشگاه هستند که می توانند با پویایی تمام در داخل و بیرون از دانشگاه، پویایی دانشگاه آزاد را به نمایش بگذارند.

به گفته جوانپور دانشجویان نباید اجازه بدهند تا مسائل حاشیه ای بر روی اهداف و برنامه هایشان در کانون فرهنگی رسانه ای اوج تأثیر بگذارد.

وی ادامه داد: امروز جامعه و کشور ما به نوآوری و خلاقیت نیاز دارد و شما جوانان خلاق و پویا قطعا خواهید توانست با فعالیت و نوآوری در کانون فرهنگی رسانه ای بر فعالیت های اجتماعی نیز تأثیرگذار باشید.

جوانپور خطاب به اعضای کانون فرهنگی رسانه ای اوج بیان کرد: از آنجایی که شما دانشجویان از عناصر رسانه ای کشور محسوب می شوید قطعا خواهید توانست در حوزه های کاری و اجتماعی خود نیز تأثیرگذار باشید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با اشاره به پویا و زنده بودن اعضای کانون فرهنگی رسانه ای اوج خاطرنشان کرد: دانشگاهی پویا است که در آن انجمن های علمی، هنری، فرهنگی و اجتماعی بتوانند نقش ایفا کنند و دانشگاه پویا می تواند پویایی را در بطن جامعه گسترش دهند.

وی با بیان این که رسانه امروز در زندگی روزمره و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی نقش تعیین کننده دارد، ادامه داد: رسانه با نقش تعیین کننده اش می تواند مجموعه ای را به اوج برساند یا مجموعه ای را به قهقهرا بکشاند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز گفت: امروز اگر در دنیا کارهای بزرگی انجام می پذیرد به دلیل قدرت رسانه است چراکه رسانه یکی از قدرت های نرم در دنیا محسوب می شود که دولتمردان از آن برای تخریب یا اصلاح جامعه بهره مند می شوند.

جوانپور اظهار کرد: امروزه همه بر فضا و رسانه مجازی و گستره این رسانه ها و آسیب های رسانه ای واقف هستند؛ اما قطعا هر کشور و ملتی سواد رسانه ای نداشته باشد از دنیا عقب خواهد ماند.

وی بیان کرد: سواد رسانه ای در جوامع و کشورهای مختلف در حوزه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توانسته تأثیرت بسزایی بگذارد از این رو دانشجویان عضو کانون نیز باید سواد رسانه ای خود را ارتقاء دهند.