امروز: جمعه 20 تیر 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

معاون پژوهش و فناوری واحد تبریز: تامین نیروی کارشناس برای صنعت یکی از اهداف دانشگاه است

تاریخ خبر: دوشنبه 4 تیر 1397 - 07:59
تعداد بازدید: 256
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گفت: یکی از اهداف اصلی دانشگاه در منطقه تامین نیروی کارشناس برای بخش صنعت است. دانشگاه با تدوین برنامه و ارتباط منظم با صنعت و بر اساس الگوهای موفق دنیا می‌تواند در این امر نقش بسزایی داشته باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی واحد تبریز، دکتر حسن رسولی در دیدار با اعضای انجمن مدیران صنایع استان آذربایجان شرقی بر اهمیت موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید کرد و گفت: ارتباط دانشگاه با صنعت در حال پوست اندازی است و با رشد و پیشرفت جامعه این ارتباط نیز باید تقویت شود.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی دانشگاه در منطقه تامین نیروی کارشناس برای بخش صنعت است. دانشگاه با تدوین برنامه و ارتباط منظم با صنعت و بر اساس الگوهای موفق دنیا می تواند در این امر نقش بسزایی داشته باشد.

رسولی به توجه برقراری ارتباط دانشگاه های دنیا با صنعت از طریق دو متد گفت: امروزه دانشگاه های کل دنیا با دو متد اجرای پروژه های مشترک و از طریق شرکت های کوچک تحت عنوان استارت آپ‌ها در تعامل هستند. دانشگاه و صنعت با ایجاد تفاهم نامه باعث تشکیل شرکت های کوچک شده و در نهایت موجب بزرگ شدن شرکت ها و جدایی آنها از دانشگاه و ورود شان به صنعت می شود.

معاون پژوهش و فناوری واحد تبریز گفت: یکی از دغدغه های اصلی دانشگاه که بخش خصوصی می تواند به آن کمک کند بحث کارآموزی است. برقراری تعامل هرچه بهتر دانشگاه با صنعت موجب می شود دانشجویان با اخذ کارآموزی در بخش صنایع بتوانند آموخته های خود را عملی سازند.

رسولی افزود: با توجه به این که دانشگاه آزاد اسلامی وارد حوزه کارآفرینی شده است جای خالی تجربیات کارآفرینان صنعتی در دانشگاه حس می شود. دانشگاه می تواند با برگزاری نشست ها، دوره ها، سمینارها و کارگاه ها از سوی مدرسان کارآفرین صنعتی در حوزه کارآفرینی مثمر واقع شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع واحد تبریز نیز گفت: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺮﺑﻪاﻧﺪوزی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ، ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

دکتر علیرضا دادجویان افزود: نیروی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻧﻮآوری ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﮥ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ از برون داد های دانشگاهی است که ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻬﻢ از درون دادﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

دادجویان افزود: مدیران دانشگاه آزاد اسلامی تنها به مدیریت کلاسیک اکتفا نمی کنند بلکه می بایست با مدیریت اجرایی و عملیاتی و با برنامه ریزی دقیق در همکاری با بخش صنعت، گام های موثری در راستای رسیدن به اهداف جامعه و ایجاد اشتغال بردارند.

وی ابراز امیدواری کرد که دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی که نظیر آن در استان دیده نشده است با ایده های نوآورانه اعضای هیات علمی متخصص به صورت سیستماتیک و عملی همکاری های لازم را با بخش صنعت استان داشته باشد.

راه اندازی خانه صنعت (با حضور یک نفر به نمایندگی از صنایع و یک نفر به نمایندگی از دانشگاه) با هدف سازماندهی کارآموزی ها، بازدیدها و عقد قراردادها، استفاده از آزمایشگاه های موجود در دانشگاه به منظور درآمدزایی برای دانشگاه و حل مشکلات فنی صنعت به منظور سرویس دهی به مراکز صنعتی، برگزاری نشستها، سمینارها و سخنرانی های علمی و فنی مشترک با همکاری دانشگاه و انجمن مدیران صنایع به نمایندگی از صنایع و کارگاه های صنعتی استان، تبادل و به روز رسانی فهرست خدمات فناوری های نرم توسط دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با انجمن مدیران صنایع استان و زیر مجموعه آن، برگزاری کارگاه ها و دوره های بازآموزی و آموزش کوتاه مدت دوجانبه حسب اعلام نیاز طرفین، راه اندازی کلینیک های تخصصی صنعتی و هسته های پژوهشی با همکاری طرفین، استخراج عنوان های طرح های پژوهشی اولویت دار بر اساس مشکلات و نیازهای فنی مراکز صنعتی و تنظیم تقویم زمانی مشخص با همکاری طرفین، ایجاد تسهیلات توسط انجمن مدیران صنایع، ضمن اطلاع رسانی نیازهای استخدامی افراد متخصص در جهت جذب دانشجویان فنی ممتاز و مبتکر در مراکز صنعتی، همکاری طرفین بر تمرکز حداکثری بر برگزاری کیفی واحد های علمی و عملی دروس فنی بخشی از رئوس و شرایط تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و انجمن مدیران صنایع استان آذربایجان شرقی است.