امروز: جمعه 28 شهریور 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

افشاری خبر داد: توسعه فضای رشد کسب و کارهای دانش‌محور در دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ خبر: شنبه 19 آبان 1397 - 12:07
تعداد بازدید: 618
مدیرکل کارآفرینی و تجاری‌سازی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد که درصدد فراهم‌کردن توسعه فضای رشد برای کسب و کارهای دانش‌محور هستیم.

به گزارش روابط عمومی واحد تبریز، حامد افشاری عصر امروز در پنجمین نشست مدیران مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تبریز گفت:  یکی از وظایف مراکز رشد و تجاری‌سازی دانشگاه آزاد اسلامی، توسعه فضای کارآفرینی در دانشگاه است؛ البته لازم است فضای کارآفرینی پیش از دبستان فراهم شود.

وی با بیان اینکه بر افکار هر انسانی اطرافیان تأثیر می‌گذارند، افزود: هدف مرکز مشاوره مراکز رشد و تجاری‌سازی دانشگاه آزاد فراهم‌کردن بستری برای ارائه داستان‌های موفقیت کارآفرینان به‌منظور نشاط و امید است. مطرح‌کردن موفقیت‌ها، زمینه را برای موفقیت و نشاط و امید کارآفرینی فراهم می‌کند.

افشاری با اشاره به اینکه نگاه ما به مسائل باید نگاه مسئله‌محور باشد، تصریح کرد: درصدد فراهم‌کردن توسعه فضای رشد برای کسب و کارهای دانش‌محور هستیم. می‌خواهیم محیطی توأم با امید را برای پیشرفت کارآفرینان فراهم کنیم.

مدیرکل کارآفرینی و تجاری‌سازی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: لازمه و پشتوانه شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری است؛ این درحالی است که اکنون استخوان‌بندی دانشگاه‌ها به لحاظ فناوری چندان محکم و قوی نیست.

وی گفت: اگر طرح و پژوهش‌های علمی را با دانش فنی تعمیق دهیم و دانش فنی را به فناوری تبدیل و فناوری را به شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل کنیم، زمینه و بستر لازم را فراهم کرده‌ایم.

افشاری اظهار کرد: با توجه به اینکه نمایشگاه فناوری‌های نو و ربع رشیدی به بلوغ رسیده است، سعی کردیم این نشست را هم‌زمان با این نمایشگاه برگزار کنیم که بیش از هزار و ۶۰۰ طرح در نمایشگاه شرکت دارد.

وی افزود: سعی داشتیم همه طرح‌های دانشگاه آزاد را در این نمایشگاه با تمام توان برگزار کنیم تا در این راستا نیز الگوهایی به‌دست آوریم که منجر به هم‌افزایی بین مراکز رشد شود.