امروز: جمعه 3 بهمن 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

نخستین دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد تبریز دانش‌آموخته شد

تاریخ خبر: چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 16:12
تعداد بازدید: 280
نخستین دانشجوی دکتری تخصصی رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با دفاع از رساله خود فارغ‌التحصیل شد.

به گزارش روابط عمومی واحد تبریز نخستین دانشجوی دکتری تخصصی رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با دفاع از رساله خود با عنوان «ارائه مدلی برای محدودیت‌های مالی و ارتباط آن با کارایی سرمایه‌گذاری و استراتژی سرمایه در گردش» فارغ‌التحصیل شد.

کریم پورعلیرضا اظهار کرد: هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی برای تشخیص محدودیت مالی و رتبهبندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به لحاظ محدودیت مالی است.

وی با بیان اینکه نمونۀ آماری این پژوهش شامل 171 شرکت برای دورۀ زمانی 1385 تا 1395 است، افزود: به همین منظور با مطالعۀ ادبیات موضوعی و پژوهشهای پیشین، 19 متغیر برای ارائه الگو، شناسایی و انتخاب شدند، سپس با استفاده از ابزار رگرسیون چند متغیره با دادههای تابلویی، نسبت به ارائه الگوی نهایی محدودیت مالی مبتنی بر جریان نقد عملیاتی اقدام شد.

فارغ‌التحصیل دکتری تخصصی رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز خاطرنشان کرد: در نهایت، الگوی نهایی پژوهش با عنوان اختصاری (BNPO) و مشارکت نه متغیر شامل نرخ بازده داراییها، اندازۀ شرکت، ارزش شرکت، نسبت وجه نقد، نرخ رشد فروش، نسبت سرمایه در گردش، نسبت سود عملیاتی، نسبت فروش، نسبت هزینۀ بدهی‌­ها با قدرت تبیین 46 درصد ارائه شد.

در انجام این رساله رسول برادران حسن‌زاده، یونس بادآور نهندی به‌عنوان استادان راهنما و مهدی زینالی به عنوان استاد مشاور و از اعضای هیئت علمی واحد تبریز،  پورعلیرضا  را همراهی کردند.

داوران خارجی این رساله قدرت‌الله طالب‌نیا عضو هیئت علمی علوم و تحقیقات تهران و علیرضا فضل‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز بوده و داور داخلی آن علی‌اصغر متقی عضو هیئت علمی واحد تبریز بود.

پورعلیرضا توانست با کسب درجه عالی موفق به پایان تحصیلات خود در رشته حسابداری مقطع دکتری شود و نام خود را به عنوان نخستین دانش‌آموخته دکتری حسابداری در دانشگاه‌‌ آزاد اسلامی واحد تبریز ثبت کند.

رساله پورعلیرضا منتج به چاپ دو مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی شده است.
نخستین دانشآموخته حسابداری مقطع دکتری واحد تبریز