امروز: پنجشنبه 10 مهر 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

بیرامی تشریح کرد: اثر دارو درمانی بر بیماری‌های دامی با مطالعه موردی رساله دکتری

تاریخ خبر: دوشنبه 15 بهمن 1397 - 11:11
تعداد بازدید: 245
دانش‌آموخته مقطع دکتری حرفه‌ای رشته دامپزشکی، تأثیر داروهای سالبوتامول و فرمترول بر بیماری‌های دامی را تشریح کرد.

آیسان بیرامی در گفتگو  با روابط عمومی واحد تبریز اظهار کرد: براساس مطالعات قبلی و استدلال عقلی، وقتی شاخص‌های حیاتی ارگان مانند تغییرات الکتروکاردیوگرام، فشار خون، پتاسیم، قند خون و  SPO۲  از حالت به‌هنجار خارج می‌شوند بقای آن مورد تهدید جدی قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: برای بالا بردن شانس بقا برای ارگان یا عضو باید این شاخص‌های حیاتی به شیوه‌ای تنظیم شوند تا در حالت طبیعی خود قرار گیرند. برای طبیعی کردن این شاخص‌ها، روش‌های مختلفی مطرح کرده‌اند که رژیم درمانی (تغذیه درمانی)، رفتار درمانی و دارو درمانی از آن جمله هستند.

دانش‌آموخته مقطع دکتری حرفه‌ای رشته دامپزشکی با بیان اینکه هدف از این پژوهش دارو درمانی است، افزود: در این پژوهش، دارو درمانی به وسیله دو داروی اصلی این حوزه یعنی سالبوتامول و فرمترول مطرح شده است و به مطالعه مقایسه‌ای و تأثیر تجویز این داروها بر تغییرات الکتروکاردیوگرام، فشار خون، پتاسیم، قند خون و Spo۲ در سگ پرداخته‌ایم.

بیرامی عنوان کرد: به طور کلی این پژوهش منتج به این شد که استفاده از داروی فرمترول به عنوان پیشگیری از آسم و بیماری‌های تنفسی مناسب بوده و داروی سالبوتامول در درمان مناسب است.

اولین دانشجوی دختر دکترای دامپزشکی

در انجام این رساله دکتر رامین کفاش الهی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، به عنوان استاد راهنما بیرامی را همراهی کرد.  

داوران این رساله دکتر مهرداد نشاط قراملکی و دکتر محمدرضا نصیرزاده از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با مرتبه استادیاری بودند.

بیرامی توانست با دفاع از رساله خود با درجه بسیار خوب، نام خود را به عنوان اولین دانش‌آموخته دختر دکتری حرفه‌ای دامپزشکی در دانشگاه‌‌های آزاد اسلامی کشور ثبت کند.