امروز: شنبه 29 شهریور 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی تقدیر شد

تاریخ خبر: یکشنبه 19 اسفند 1397 - 11:14
تعداد بازدید: 296
دکتر عزیز جوانپور از سوی مدیر کل مراکز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت و سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی واحد تبریز در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری بدلیل حضور فعال و تلاش های همه جانبه غرفه استان آذربایجان شرقی به عنوان غرفه برتر اعلام شد که طی لوحی از سوی دکتر داوود ثمری مدیر کل مراکز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت دانشگاه ازاد اسلامی و دکتر مرتضی موسی خانی سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر شد.