امروز: دوشنبه 31 شهریور 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

فاضل‌هروری خبر داد؛ تمدید و صدور مجوز ۵ نشریه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

تاریخ خبر: شنبه 20 اردیبهشت 1399 - 10:00
تعداد بازدید: 36
رئیس اداره مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از تمدید و صدور مجوز ۵ نشریه دانشجویی این دانشگاه خبر داد.

ناصر فاضل‌هروری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، با اشاره به شرایط بحرانی ویروس کرونا در ایران اظهار کرد: «نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با اوضاع فعلی دانشگاه در مبارزه با کرونا به فعالیت خود ادامه می‌دهند.»

وی از صدور مجوز پنج نشریه دانشجویی در واحد تبریز خبر داد و افزود: «نشریه سبز سرخ به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، مدیرمسئولی محمد میلادی و سردبیری علیرضا ملک‌خرمی در زمینه انتشار فرهنگی سیاسی به مدت یک سال تمدید مجوز شد.»

رئیس اداره مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی واحد تبریز ادامه داد: «نشریه دانشجویی مشکات به صاحب امتیازی کانون مهدویت، مدیرمسئولی زهرا رمضانی و سردبیری میلاد محمدی در زمینه فرهنگی اجتماعی با تمدید مجوز به مدت یک سال فعالیت خود را ادامه می‌دهد.»

فاضل‌هروی تصریح کرد: «نشریه دانشجویی رویش نیز با صاحب امتیازی جامعه اسلامی واحد تبریز و مدیرمسئولی و سردبیری میلاد عبدی در زمینه فرهنگی سیاسی و نشریه دانشجویی تا دامپزشکی با صاحب امتیازی بسیج دانشجویی واحد تبریز، مدیرمسئولی  محمد بنانی و سردبیری ابوالفضل کاظمی با زمینه انتشار علمی فرهنگی مجوز یک‌ساله اخذ کرد.»

وی از صدور مجوز نشریه ماورای علم خبر داد و عنوان کرد: «مجوز نشریه دانشجویی ماورای علم با صاحب امتیازی کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی، مدیرمسئولی یاسین حیدری و سردبیری معصومه طالبی در زمینه علمی فرهنگی صادر شد.»