امروز: چهارشنبه 1 خرداد 1398 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

در زمینه میزان ارجاعات و مقاله‌های برترگزارش داد :

تاریخ خبر: یکشنبه 20 تیر 1395 - 09:50
تعداد بازدید: 139
پایگاه ESI  کسب رتبه اول توسط دانشگاه آزاد اسلامی در بین دانشگاه‌های ایران

به گزارش پایگاه‌های ISI و ESI دانشگاه آزاد اسلامی از نظر میزان ارجاعات و مقاله برتر، موفق به کسب رتبه اول در بین همه دانشگاه‌های کشور شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز،با بررسیهای بعمل آمده توسط حوزه معاونت پژوهشی واحد تبریز در بررسی پایگاه ISI - ESI مشخص گردید دانشگاه آزاد اسلامی در بین کلیه دانشگاههای آزاد و دولتی کشور با میزان ارجاعات 146085 و 227 مقاله برتر حائز رتبه اول گردیده است.

 رتبه دوم مربوط به دانشگاه تهران با میزان ارجاعات 120881 و 84 مقاله برتر میباشد.

دانشگاه شریف به ترتیب رتبه سوم را کسب کرده است.