امروز: جمعه 13 تیر 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برگزار کرد:

تاریخ خبر: یکشنبه 24 مرداد 1395 - 10:39
تعداد بازدید: 284
چهارمین جلسه هم اندیشی احیاء دریاچه ارومیه

به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز چهارمین جلسه هم اندیشی احیاء دریاچه ارومیه در این دانشگاه برگزارشد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دکتر ناصر مدیرشهلا معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه گفت:دانشگاه های نسل سوم و پژوهش محور باید با تحقیقات سعی در حل مشکلات جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند.

مهندس حبیب شایان فر دبیر انجمن ستاد احیای دریاچه ارومیه در ادامه گفت: با بارش های سالانه تا نیم متر آب دریاچه بالا آمده ولی از تیرماه تا کنون کاهش ارتفاع داشتیم که استفاده بی رویه و برداشت آب مهمترین عامل کاهش آن می باشد.

شایان فر در ادامه به پیشنهاداتی که در سازمانهای مختلف برای احیاء دریاچه ارومیه تنظیم شده است پرداخت و توضیحاتی در این زمینه ارائه داد.

دکتر بهزاد حصاری، عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه گفت: احیاء دریاچه ارومیه یک مسئله فانتزی نیست و مسئله مرگ و زندگی است .

حصاری افزود: قسمت عمده مصرف آب دریاچه به صورت سنتی است و نیاز است از فناوری های نوین استفاده شود، در زمینه محدود کردن کشاورزی نیز تدابیری اندیشیده شود و شورای فرهنگی استان نیز پیشنهادات علمی در این زمینه ارائه نماید.

علیزاده پروین محقق جامعه شناسی دریاچه ارومیه در بخش دیگرگفت: بیشتر شدن ارتباط بین جامعه و دانشگاه ، استخراج عواقب ناشی از بحران دریاچه ارومیه، حضور سازمانهای غیردولتی و مطرح کردن طرح های مدیریت آب در دانشگاهها مسائلی است که می تواند راه گشا باشد.

در ادامه دکتر شقاقی معاون عمرانی، دکتر دلالیان رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دکتر اجلالی رییس دانشکده فنی و مهندسی، دکتر نجاتی، دکتر امید رفیعیان، دکتر شاه محمدی، دکتر دبیری و دکتر احمدزاده اعضای هیأت علمی واحد تبریز به بحث و تبادل نظر در زمینه های مختلف دریاچه ارومیه پرداختند.