امروز: چهارشنبه 7 خرداد 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

عملکرد دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی بسیار خوب ارزیابی شد

تاریخ خبر: یکشنبه 24 مرداد 1395 - 12:35
تعداد بازدید: 239
براساس بازدیدهای بعمل آمده از سوی دکتر مجتبی علوی فاضل رییس مرکز هماهنگی امور استانها وهیأت های امنای استانی، عملکرد دبیرخانه هیأت امنای استان آذربایجان شرقی بسیار خوب ارزیابی شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، براساس ارزیابی به عمل آمده از عملکرد دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، باتوجه به تحرک و انگیزه خوب رییس دبیرخانه استان و ارتباط موثر در استان، فعالیت این دبیرخانه در سطح بسیار خوب ارزیابی شده است.

ایجاد شورای تخصصی پزشکی زیر نظر مستقیم رییس دبیرخانه هیأت امنای استان،اعطای اختیارات انتصاب موقت سه ماهه به روسای استان بدون طرح در کمیسیون انتصابات و پرداخت حقوق کارکنان و اعضای هیأت علمی به صورت متمرکز در مرکز استان برخی از پیشنهادات ارائه شده توسط دکتر وکیل زاده به رییس مرکز هماهنگی امور استانها و هیأت های امنای استانی است.

نظارت مستمر رییس دبیرخانه بر واحدهای استانی، ارتباط و پشتیبانی بسیار خوب دبیر هیأت امنا با رییس دبیرخانه هیأت امنای استان وطی کردن آموزش های لازم وداشتن تجربه کارشناسان دبیرخانه برخی از نقاط قوت ذکر شده در این ارزیابی می باشد.