امروز: چهارشنبه 7 خرداد 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

پایگاه مقاومت  شهید رجایی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز پایگاه نمونه تبریز انتخاب شد

تاریخ خبر: سه شنبه 9 شهریور 1395 - 09:35
تعداد بازدید: 224
پایگاه مقاومت شهید رجایی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از حوزه شهید عباس عبدالهی در بین پایگاههای مقاومت شهرستان تبریز به عنوان پایگاه نمونه انتخاب شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، علی بشیری فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی شهید رجایی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به علت انتخاب پایگاه نمونه وتلاشها و مجاهدت های شبانه روزی مورد قدردانی مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه عاشورا قرار گرفت.

در این تقدیرنامه آمده است: راز موفقیت و اثربخشی پایگاههای مقاومت وجود فرماندهان فهیم، متدین، انقلابی، با تدبیر و پرتلاش در راس این نهاد مقدس می باشد و هرگاه فرماندهی پایگاه را افرادی توانمند و برخوردار از مهارت های مدیریت انقلابی و بسیجی به عهده داشته اند این پایگاهها سیر سربلندی، افتخار وتکامل را با موفقیت سپری نموده اند.

طبق گزارش، بسیج کارمندی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال81  افتتاح شده و حدود180 عضو فعال و 250 عضو عادی دارد که در راستای اهداف بسیج کارمندی در زمینه ای مختلف مخصوصا فرهنگی فعالیت می کند.