امروز: سه شنبه 12 اسفند 1399 کانال تلگرام اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با هدف بکارگیری مجموعه ی از عملیات ارتباطی آگاهانه و مبتنی بر تحقیق و برنامه و با رویکرد اعتمادسازی و حمایت مستمر از مخاطبان، خود را متعهد به اصول دانسته و خط مشی خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

1-  بهبود مستمر فعالیت ها و فرآیندهای داخلی واحد روابط عمومی

2- افزایش بهره وری و اثربخشی مراسم ها، سمینارهای علمی و نشست های مناسبتی

3- توسعه روابط عمومی الکترونیک و استفاده از فنون و ابزارهای مدرن در حوزه روابط عمومی

4- توسعه اطلاع یابی و اطلاع رسانی بمنظور اعتمادسازی در حوزه های مختلف دانشگاه

5- ایجاد و توسعه مشارکت و نقش آفرینی در تصمیمات مدیریت ارشد دانشگاه از طریق ایجاد کمیته های تخصصی، هسته های مشورتی، امورتحقیقی، پژوهشی و افکارسنجی در چارچوب راهبردهای تدوین شده

6- افزایش کیفیت و پوشش اطلاع رسانی خبرنامه دانشگاه و سازمان مرکزی

7- تعمیق و توسعه ارتباطات مفید و مؤثر درون و برون دانشگاهی به منظور تأمین منافع مشترک

اداره کل روابط عمومی خود را به تلاش در جهت تحقق اهداف فوق متعهد دانسته و مفاد این خط مشی به منظور پاسخگوئی به توسعه و تحولات پیش رو، در صورت لزوم ، سالیانه مورد بازنگری قرار می‌گیرد .

منشور اخلاقی روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

 به لحاظ اینکه ماهیت انسان بدون ارتباط میسر نیست و تعالی انسان به نحوی در نحوه ارتباط  او با همه موجودات، علی الخصوص سایر انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات مستتر است، پس هدف نهایی روابط عمومی، رشد انسان ها از طریق ارتقاء سطح معرفت اوست. لذا اصول زیر به عنوان رسالت در روابط عمومی ملحوظ نظر قرار گرفته و تعهد به اجرای آن ضروری می باشد:

-  اعتقاد به کرامت و شأن و مقام والای انسانها و تلاش هر چه بیشتر در جهت ارتقای سطح تکریم مخاطبین دانشگاه.

- برقراری ارتباط چند سویه و هم سنگ و بدون هرگونه تبعیض بین مردم و دانشگاه.

- اعتقاد راسخ نسبت به حق مردم جهت کسب اطلاع از  وضعیت و اقدامات دانشگاه و همچنین لزوم انعکاس  نظریات، پیشنهادات و اطلاعات آنان به مسئولین دانشگاه.

- برنامه ریزی و تحقیق در جهت ایجاد پل ارتباطی قوی تر بین مخاطبین و دانشگاه با استفاده از شیوه های علمی، فرهنگی و هنری.

- مشارکت دهی مردم و مخاطبین دانشگاه در تصمیم سازی و اجرای برنامه های درون و برون سازمانی.

- تلاش در جهت سوق دادن قوانین، امکانات و توانمندیهای دانشگاه به سمت نیازهای واقعی مخاطبین.

- رعایت اصول اخلاق حرفه ای و تأکید بر موازین شرع مقدس در رفتار با مخاطبین و رسانه ها و احترام به حقوق آنان.

- تلاش در جهت ایجاد تفاهم متقابل بین مدیریت و پرسنل از طریق گفتمان متقابل و ترویج شیوه های ارتباطی بین پرسنل ومدیریت.

- اطلاع رسانی و اطلاع یابی و گزارش دهی جریان رخدادها، امور وفعالیتها به مخاطبان درون و برون سازمانی و عموم مردم در راستای اینکه دانستن و آگاهی حق طبیعی همگان است.